Åpen invitasjon til lokale kunstnere sommerutstilling 2021

Det er en glede for Fossekleiva Kultursenter å invitere lokale kunstnere til å delta på vår sommerutstilling 2021. Invitasjonen er åpen for kunstnere som bor innen 15 km radius fra kultursenteret. Det vil også være et antall inviterte kunstnere, som allerede har en forbindelse til kultursenterets utstillingsvirksomhet. Utstillingen vil foregå samtidig med Marit Wiklunds sommerutstilling.

 

Utstillingsplan og frister

Digital innlevering 26. april
Svar om antatte verk 3. mai
Innlevering av antatte verk 31. mai
Utstillingen åpner 12. juni
Utstillingen avsluttes 15. august
Henting av verk 16. og 17. august, kl. 10–16

Lokale kunstnere kan levere inntil 5 verk til juryvurdering. Verkene må sendes inn digitalt til e-postadressen nedenfor. Antatte verk må leveres før innleveringsfristen og være tilgjengelige i hele utstillingsperioden.
Juryen består av: Marit Wiklund, Kikki Hovland og et medlem av Fossekleiva Kultursenters stab.

E-postadresse: soknad@fossekleiva.no

 

Viktige opplysninger

• Størrelse: 2D-arbeider må ikke overstige høyde 180 cm, bredde 160 cm, inkludert ramme.
• Størrelse: 3D-arbeider må ikke overstige lengde og bredde 45 cm x 45 cm, høyde 65 cm.
• Alle 2D-arbeider må være klargjort for montering på vegg, med passende D-ringer og snor eller wire på baksiden.
• Alle 3D-arbeider må kunne monteres på sokkel.
• Alle verk må være korrekt merket.
• Alle teknikker og medier (inkludert digitale) vil bli vurdert, men vær oppmerksom på at vi ikke har låsbare utstillingsmontre for små og verdifulle gjenstander, som f.eks. smykker.
• Alle verk innleveres på kunstnerens egen regning og risiko.

Det kan bli arrangert en vinterutstilling, og verk vil også bli vurdert for denne utstillingen.

Alle kunstnere får svar om resultatet av utvelgelse på e-post. De kunstnerne som har fått antatt verk, har selv ansvaret for å levere inn disse til Fossekleiva Kultursenter.

Verkene kan merkes for salg/ikke salg. Kunstneren har selv ansvar for salg. Fossekleiva kunstsenter vil bistå til dette, ved å gi interesserte kjøpere kunstnerens kontaktopplysninger. Solgte verk kan ikke tas ut av utstillingen før sluttdatoen. (15. august)

Verk som ikke er avhentet innen fristen 17. august kl. 16, vil bli fjernet av kultursenteret.

 

Klikk her for søknadsskjema:

søknadsskjema bokmål
english submission form

Vennligst last ned og fyll ut innleveringsskjemaet, og legg ved de digitale bildene av dine verk. Kontroller at du har nummerert bildene 1–5.

Antatte verk må merkes og nummereres. Merkingen må være godt festet på baksiden av verket, før det leveres inn til kultursenteret.