Berger Museum

Vestfoldmuseene_Enhet-Kjennemerke_Berger-museum_Svart

Berger museum og Fossekleiva kultursenter holder til i felles lokaler og har et nært samarbeid. Sammen ønsker vi å formidle historiske tema på en ny og engasjerende måte gjennom å jobbe både musealt og innenfor ulike kunstfelt.

Berger museum formidler tekstilindustrihistorien på Berger gjennom sin faste utstilling, som bl.a. inneholder et utvalg mønstertegninger fra museets unike samling.

Berger museum inngår i Vestfoldmuseene IKS.

Berger museum har samme åpningstider som Fossekleiva kultursenter.

Inngangsbillett Berger museum i sommersesongen kr.70,- /90,-

Velkommen!

 

Berger museum and Fossekleiva arts centre collaborate closely. Dissemination of historic themes alongside contemporary art is our shared vision.

Berger museum’s exhibition shows the textile history of Berger, including a unique collection of original pattern designs.

Berger museum is part of The Vestfold museums.

Berger museum has the same opening hours as Fossekleiva arts centre.

Entry to Berger museum during the summer kr.70 / 90,-

www.bergermuseum.no