Åpningstider Fossekleiva kultursenter og Berger museum

Fra 3. august har vi åpent lørdag og søndag kl. 12.00 –16.00.

Café Jebsen har åpent hver onsdag – søndag kl. 11.00 –19.00 – hele året.

 

Inngangsbillett kr. 70,- (utstillinger og Berger museum), kr. 50,- i perioder der kun Berger museum er åpen.

Honnør/student/gruppe kr. 30,-

Naboskapskort kr. 220,- gir gratis adgang for innehaver til alle utstillinger og Berger museum gjennom hele året, samt rabatt på en rekke enkeltarrangementer (konserter, foredrag, forestillinger m.m.).

Vennekort kr.440,- gir tilsvarende for innehaver og en venn.

 

Opening hours

From August 3rd  we are open Saturday and Sunday 12.00 – 16.00.

Café Jebsen is open Wednesday – Sunday 11.00 – 19.00 all year round.

Entrance fee kr. 70,- (exhibitions and museum), kr. 50,- in periods where only Berger museum is open

Concessions/students/groups kr. 30,-