Åpningstider Fossekleiva kultursenter og Berger museum

I perioden 21. januar – 30. april holder vi åpent hver lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00.

I tillegg kommer enkeltarrangementer – se programoversikten.

16. juni – 19. august holder vi åpent tirsdag – søndag kl. 12.00 -17.00.

Deretter lørdag og søndag kl.12.00 – 16.00.

Café Jebsen har åpent hver tirsdag–søndag kl. 11.00 – 19.00 – hele året.

 

Inngangsbillett kr. 70,- (utstillinger og Berger museum), kr. 50,- i perioder der kun Berger museum er åpen.

Honnør/student/gruppe kr. 30,-

Naboskapskort kr. 200,- gir gratis adgang for innehaver til alle utstillinger og Berger museum gjennom hele året, samt rabatt på alle enkeltarrangementer (konserter, foredrag, forestillinger m.m.).

Vennekort kr.400,- gir tilsvarende for innehaver og en venn.

 

Opening hours

21st January – April 30th: Saturdays and Sundays 12.00 – 16.00 (plus special events like concerts, see program)

After August 19th: Open every Saturday and Sunday 12.00 – 16.00.

16th June – 19th August: Tuesday – Sunday 12.00 – 17.00 all year round.

Entrance fee kr. 70,- (exhibitions and museum), kr. 50,- in periods where only Berger museum is open

OAPs/students/groups kr. 30,-