Åpningstider

Åpningstider Fossekleiva kultursenter og Berger museum

 

21. januar–8. juni: Søndager kl. 12.00–16.00

15. juni–11. august: Tirsdag–søndag kl. 11.00–17.00

18. august–24. november: Lørdag og søndag kl. 12.00–16.00

Torsda’n på Berger hver torsdag kl. 18.00–20.00 i perioden 25. januar–2. mai.

Det er en rekke enkeltarrangementer i tillegg – se forsiden for informasjon om programmet!

Inngang til utstillinger i Fossekleiva kultursenter er gratis.

Inngang til Berger museum i sommersesong kr. 70,- / 90,-

 

Opening hours

January 21st–June 8th: Sundays 12.00–16.00

June 15th–August 11th: Tuesday–Sunday 11.00–17.00

August 18th–November 24th: Saturdays and Sundays 12.00–16.00

From January 25th to May 2nd there is a program and open café every Thursday 18.00–20.00.

In addition to the regular opening hours, there are several events – please check the program at the from page!

Free admission to all exhibitions in Fossekleiva Arts centre.

Entry to Berger museum during the summer season kr. 70,- / 90,-