Åpningstider Fossekleiva kultursenter og Berger museum

15. juni–18. august har vi åpent tirsdag–søndag kl. 12.00–17.00.

Fra 24. august–25. november har vi åpent lørdag og søndag kl. 12.00–16.00.

Café Jebsen har åpent hver tirsdag–søndag kl. 11.00–19.00 – hele året.

 

Inngangsbillett kr. 70,- (utstillinger og Berger museum), kr. 50,- i perioder der kun Berger museum er åpen.

Honnør/student/gruppe kr. 30,-

Naboskapskort kr. 220,- gir gratis adgang for innehaver til alle utstillinger og Berger museum gjennom hele året, samt rabatt på en rekke enkeltarrangementer (konserter, foredrag, forestillinger m.m.).

Vennekort kr.440,- gir tilsvarende for innehaver og en venn.

 

Opening hours

From June 15th – August 18th we are open Tuesday – Sunday 12.00 – 17.00.

From August 24th – November 25th we are open Saturday and Sunday 12.00 – 16.00.

Café Jebsen is open Tuesday – Sunday 11.00 – 19.00 all year round.

Entrance fee kr. 70,- (exhibitions and museum), kr. 50,- in periods where only Berger museum is open

Concessions/students/groups kr. 30,-