Åpningstider Fossekleiva kultursenter og Berger museum

Vi er dessverre stengt inntil videre p.g.a smittevernsrestriksjoner.

 

Inngangsbillett kr. 70,- (utstillinger og Berger museum), kr. 50,- i perioder der kun Berger museum er åpen.

Honnør/student/gruppe kr. 30,-

Naboskapskort kr. 220,- gir gratis adgang for innehaver til alle utstillinger og Berger museum gjennom hele året, samt rabatt på en rekke enkeltarrangementer (konserter, foredrag, forestillinger m.m.).

Vennekort kr.440,- gir tilsvarende for innehaver og en venn.

 

Opening hours

We are closed until further notice due to Covid-19 restrictions.

Entrance fee kr. 70,- (exhibitions and museum), kr. 50,- in periods where only Berger museum is open

Concessions/students/groups kr. 30,-