Åpningstider Fossekleiva kultursenter og Berger museum

15. august–27. november: lørdag og søndag kl. 12.00–16.00 samt enkeltarrangementer.
Utvidet åpningstid under Kunst rett vest 8.–25. september og Figur i Fossekleiva 7.–15. oktober – se eget program.

Inngang til utstillinger i Fossekleiva kultursenter er gratis

 

Opening hours

From August 15th – November 27th Every Sunday 12.00–16.00 in addition to special events. Prolonged opening hours during Kunst rett vest and Figur i Fossekleiva – see program.

Free admission to all exhibitions in Fossekleiva Arts centre