Kunstnerne i Fossekleiva

Flere av kunstnerne som bor og arbeider i Fossekleiva har åpne atelier med jevne mellomrom. Det er også mulig å kontakte kunstnerne direkte for avtale.

Marit Wiklund – billedhugger: 909 39 831

Kikki Hovland – billedkunstner: 976 18 808

Iain Halket – billedkunstner: 934 30 793

Isabel Blanco – billedkunstner: 469 81 696

Helle Bingen – billedkunstner: 924 52 232

Ingrid Rauer – keramiker: 909 77 270

Runi Langum – billedkunstner

John Søraune – billedkunstner