Laster Arrangementer

Farlige fabrikker

foto av arbeiderne ved Fossekleven fabrik

På slutten av 1800-tallet ble arbeidsmiljøet et stadig viktigere tema i industrien. Lover kom til og statlig ansatte inspektører reiste rundt for å påse at de ble fulgt opp. Men inspektørene var menn, og kunne ikke inspisere kvinnelige arbeidere eller deres arbeidsforhold. Det tok nesten to tiår før den første kvinnelige fabrikkinspektøren ble ansatt: Betzy Kjeldsberg. Hun var født i Svelvik i 1866, og ble kvinnesaksforkjemper, politiker og fabrikkinspektør. Hun regnes som en av de mest innflytelsesrike kvinnene i norsk politikk og arbeidsliv i første halvdel av 1900-tallet, og arbeidet blant annet for stemmerett for kvinner i Norge. Da kvinnene ikke fikk bli med i folkeavstemningen over unionsoppløsningen i 1905, startet hun en underskriftskampanje i protest, kvinnenes underskriftskampanje.
Fabrikkinspektør
Samme år ble hun innvalgt i kommunestyret i Drammen som representant for Avholdspartiet. Kjelsberg var interessert i arbeidsmiljøsaker, og 1908 ble hun medlem av fabrikktilsynet (forløperen til dagens Arbeidstilsynet) i Drammen. Hun var spesielt opptatt av arbeidsforholdene til kvinnelige fabrikkarbeidere, som det var mange av i Drammen – og her på Berger og Fossekleven fabrikker. Cellulosefabrikker, spinnerier og skofabrikker sysselsatte mange kvinner, og arbeidsforholdene var ikke alltid gode.

Foredraget er i regi av Berger museum. Inngangsbillett kr.50,-.

Detaljer

Dato:
8. juni 2023
Tid
18:00 – 19:00
Kategori for Arrangement:

Sted

Fossekleiva Kultursenter
Bergerveien 2 Berger 3075 Norge + Google-kart