Laster Arrangementer

Områdeplan Berger

Illustrasjonsbilde område Fossekleiva :foto

Områdereguleringsplan for Berger

– Medvirkning til kulturhistorisk analyse og invitasjon til åpne kontordager

 
Drammen kommune inviterer til åpne kontordager for områdereguleringsplan for Berger. Kontordagene vil holdes i kafeen på Fossekleiva kultursenter, den 4. og 5. november fra kl. 12 til 19. Deltakelse krever påmelding, av hensyn til koronasituasjonen.

 

De åpne kontordagene har todelt hensikt:

1) Det kan stilles spørsmål angående planprosessen for områdereguleringsplan for Berger. Områdereguleringen er varslet oppstart 01.08.19 og planprogrammet er vedtatt.

2) Som en del av medvirkningsprosess knyttet til DIVE-analyse (Kulturhistorisk analyse) for Berger ønskes det at alle som vil, skal kunne delta i medvirkningen ved å svare på spørsmål og si sin mening om hvordan de ser fremtidige Berger i et kulturhistorisk perspektiv. Analysen utarbeides av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), og er en av utredningene som skal legges til grunn for områdereguleringen. Det er utarbeidet en liste med spørsmål relatert til kulturhistoriske kvaliteter på Berger, som ønskes besvart. Disse spørsmålene foreligger i eget avsnitt under.

 

PÅMELDING

Påmelding til åpne kontordager sendes på epost til karina.aasheim.johansen@drammen.kommune.no, og skal inneholde følgende:

 • Navn og telefonnummer (på alle deltakere dersom man er flere)
 • Dato og tidspunkt man ønsker å delta

 

Frist for påmelding er 01.november.

 

For å hindre spredning av koronaviruset blir det gjort følgende tiltak:

 • Alle deltakere skal ved adkomst notere sitt navn, adresse og telefonnummer
 • Det skal opprettholdes gjeldende avstandsregler i lokalet
 • Antibac vil være tilgjengelig
 • Vi ber om at deltakere med selv milde luftveissymptomer ikke møter

 

SPØRSMÅL SOM ØNSKES BESVART

 

 1. Hva mener dere har formet Berger?

 

 1. Hvordan er dette synlig på Berger i dag (landskapet, bebyggelsen, befolkning, aktivitet)?

 

 1. Er det noen steder/noen historier som har spesiell betydning for dere?

 

 1. Hvilke steder ville dere vist fram til gjester/besøkende på Berger?

 

 1. Hva er unikt med Berger som ikke andre steder har?

 

 1. Er det noen bygninger/tradisjoner/steder dere synes er spesielt viktig å ta vare på, på Berger?

 

 1. Hva mangler/trenger Berger som et levende lokalsamfunn?

 

 1. Hvis dere fikk bestemme: Hvordan skal Berger se ut i fremtiden?

 

Svar på spørsmålene sendes på epost til karina.aasheim.johansen@drammen.kommune.no og sveinung.berg@niku.no, eller besvares skriftlig på Fossekleiva i forbindelse med åpne kontordager. Frist for innlevering av svar på spørsmålene er 08.november.

Detaljer

Start:
4. november 2020
Slutt:
5. november 2020

Sted

Fossekleiva Kultursenter
Bergerveien 2 Berger 3075 Norge