ATELIER

Januar og februar er Atelierperiode i Fossekleiva. Kunstnere fra inn- og utland arbeider med prosjekter hos oss, og alle rommene våre er dedikert til utviklings- og fordypningarbeide.

I 2020 var scenekunstkompaniene The Krumple (USA, Frankrike, Norge) og Vision Mechanics (Skottland), billedkunstnerne Runi Langum, Kari Elisabeth Haug og Inger Dillan (alle Norge) og Bryan Angus (England), figurteaterkunstner Joy Haynes (England) og konseptutvikler Eva Collins Alonso (Spania/England) med lydkunstner Anna Lau (Spania) og utøverne Christina Baston og Ed Gaughan (begge fra England).

Alle hadde visninger for publikum i forbindelse med oppholdet.

Prosjektene er gått videre mot premierer og utstillinger, og flere av resultatene vil vises i Fossekleiva etter hvert.

I 2021 er det p.g.a. coronasituasjonen kun norske kunstnere i arbeid: Runi Langum, Kari Elisabeth Haug, Lena Heggelund og scenekunstkompaniene Vandrefrank og Kjell Inge Kamsvaag/Rolf Mørck.

ATELIER