NonStop

Detaljbilde i blått og gult fra Forundringskiosken :foto

NonStop er et ukentlig kunst- og aktivitetstilbud for barn mellom 8 og 12 år.

Sammen med scenograf/kostymedesigner Mari L Kamsvaag og komponist/performancekunster Thomas Bergsten utforsker barna en rekke ulike materialer og teknikker. Det er tre semestre med NonStop i året, og hvert semester avsluttes med en utstilling. Barna får også besøk av gjestekunstnere som har residens hos oss, samt tilbud om gratisbilletter til aktuelle arrangementer.

Høsten 2021 skapte barna Eventyrtårnet, inspirert av Alice i Eventyrland. Tårnet ble fylt med modeller, figurer og scener og hadde mange interaktive elementer.

Fossekleiva kultursenter har et spesielt fokus på barn og unge når det gjelder publikumsutvikling og formidling. Kultursenteret vil i perioden 2022-2024 spesielt arbeide med alminneliggjøring og tilgjengeliggjøring av performance-språk – definert som å uttrykke seg kunstnerlig gjennom romlige verktøy, som handlinger, bevegelser i fysiske materialer, stemmebruk, lys, kostymer. Kultursenteret vil gjennom sine prosjekter for barn og unge legge vekt på forståelse av romlig komposisjon, fra miniatyr til installasjon. I tillegg vil vi la la barna og unge få innblikk i hva som skjer når vi legger til tid, altså en form for dramaturgisk forståelse.