FIGURTEATERKUNST IDAG

Vi arbeider med en bok om figurteater med planlagt utgivelse i oktober 2021.

Det skal bli en bok som kombinerer faglighet og kvalitet med tilgjengelighet og skjønnhet. En bok om en kunstart som favner billedkunst, scenekunst og moderne teknologi. En bok til kunnskapsbygging, inspirasjon og begeistring. En bok med norsk forankring og internasjonale perspektiver. 

Boka vil bl.a. omhandle kompaniene Duda Paiva, Green Ginger, Pickled Image, A Tarumba, Open Window theatre, Teater Corpus, Cirka teater m.fl.

Boken blir tospråklig (norsk og engelsk).

Forfattere: Anne Helgesen, Elin Lindberg, Preben Faye-Schjøll, Luis Viera m.fl.

Redaktør: Franzisca Aarflot

Assisterende redaktør: Kristina Henschien.

Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

FIGURTEATERKUNST IDAG