Tråder som binder sammen

lørdag 17. juni til 24. september

Utendørs installasjon

Kunstner Lise Wulff lager en form av armeringsnett og inviterer publikum til å være med og binde garn på nettet. Formen vil bli tettere og tettere ettersom mere garn kommer til, og verket vil også endre karakter med vær og vind.

Verket er inspirert av aktiviteten som en gang foregikk på Fossekleiva, der garnet var et sentralt element, mens nettet i seg selv kan gi assosiasjoner til en vev.

Alle er velkomne til å sette sitt preg på verket, enten ved å ta med eget garn hjemmefra, eller ved å benytte garn på stedet.

Fra 1.juni i Kirkeparken, Svelvik sentrum
17.juni -13.august i Fossekleiva
deretter videre på turné i Svelvik kommune
Kunst rett vest 7.-24.september

I samarbeid med Kunst rett vest

Connecting yarns
– Outdoor installation

Artist Lise Wulff creates a shape from rebars, and invites the audience to join in the creation. Inspired by the activity of the old Fossekleven textile faxtory, the
installation is reminiscent of weaving.

Everyone is welcome to add yarn to the installation, whether you bring your own or use the ones available at the scene.

From June 1st in front of the church,Svelvik town centre.
June 17th-August 13th outside Fossekleiva arts centre, touring Svelvik municipal

Kunst rett vest September 7th-24th

In collaboration with Kunst rett vest

 Kunst rett vest