Produksjon!

lørdag 17. juni til 13. august

Inspirert av sted og historie

Alle steder har sin historie.
Men hvem definerer den?

I denne utstillingen har kunstnerne gjennom sine obsevasjoner av stedet, naturen, menneskene, fortellingene og stedets historie blitt inspirert til å skape nye verk som berører både fortid og nåtid,
både det som er felles og det som er personlig.

Maleri, installasjon, tegning, tekstil,
multimedia og sanserom for barn.

Kunstnere: Berit Myrvold, Mugetuft, Inger Garborg Amundsen, Vision Mechanics, Joanna Magierecka, Margrethe Ulvik, Kikki Hovland og Runi Langum (stunttegning 17.juni).

Om kunstnerne

Mugetuft utforsker sammenhenger mellom live visuals/rom/scenografi og lyd/musikk/støy. Mugetuft har vist en rekke prosjekter i inn- og utland. Mugetuft er Henrik Hellstenius, Tellef Øgrim, Jacop Janssøn and Peter Knudsen. De deltar med installasjonen [F].

Berit Myrvold er en billedkunstner som inviterer inn i naturen og sansenes rike gjennom sine farverike, organiske malerier. Hennes bilder er kjøpt inn av bl.a. Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og Union eiendom. Deltar med en serie malerier.

Inger Garborg Amundsen er scenograf og kostymedesigner. Hun har arbeidet med både klesdesign og scenekunst, og gjennom mange år samarbeidet med performance artist og musiker Tori Wrånes. Deltar med Mellomrom – et sanserom for barn.

Margrethe Ulvik er tekstilkunstner, og bor og arbeider i Quebec, Canada. Hun er spesielt opptatt av billedvev, og har arbeidet mye med mixed media installasjoner. I 2018 vil hun være gjestekunstner i Fossekleiva og utforske mønstrenes natur gjennom å veve for hånd. Deltar med billedvev og mixed media.

Kikki Hovland arbeider hovedsaklig med maleri, men også med litografi, land art, collage, tegning og fotografi. Siden sin debut i 1985 har hun hatt en lang rekke separate og kollektive utstillinger og hennes bilder er kjøpt inn av bl.a. Drammen kommune, Svelvik kommune og Buskerud fylkeskommune. Deltar med en fotografi.

Runi Langum regnes som en av Norges fremste tegnere. Hun kaller gjerne seg selv en forsker i strek. Deltar med stunttegning i fossen lørdag 17.juni.

Joanna Magierecka er dramaturg, performancekunstner og teaterpedagog. Hun er sommerens gjestekunstner i Fossekleiva. Deltar med installasjonen Ruins og Omvisning.

Vision Mechanics (Skottland) er kjent for sine spektakulære prosjekter, både ute og innendørs. De gjestet Fossekleiva kultursenter og Svelvik ifjor med installasjonen “Drift” på Trulsestranda. Vision Mechanics er Kim Bergsagel og Symon Macintyre. De deltar med Fossegrimen.

Production!

Inspired by place and history

Every place has its own history.
But who defines it?

In this exhibition the artists have been
inspired by the place, the nature, the people, the stories and the history of Fossekleiva. They have created contemporary works of art that touches on past and present,
on what is common and what is personal.

Painting, installation, drawing, textile, multimedia and a sensory room for children

Artists: Berit Myrvold, Mugetuft, Inger Garborg Amundsen, Vision Mechanics, Joanna Magierecka, Margrethe Ulvik, Kikki Hovland and Runi Langum (drawing stunt June 17th).

About the artists

Mugetuft works investigatively with live visuals/space/scenography and sound/music/noise. Mugetuft has presented an extensive amount of work both in Norway and abroad. Mugetuft are Henrik Hellstenius, Tellef Øgrim, Jacop Janssøn and Peter Knudsen. Participating with the installation [F].

Berit Myrvold is a visual artist that invites the viewer into the sensual world of nature through her organic and colourful paintings. Her works has been bought by Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune and Union eiendom, amongst others. Participates with a series of paintings.

Inger Garborg Amundsen is a scenographer and costume designer. She has worked both within fashion design and theatre, and collaborated through many years with performance artist and musician Tori Wrånes. Participates with In between – a sensory room for children.

Margrethe Ulvik is is a textile artist, living and working in Quebec, Canada. She works with tapestry and mixed media installations. In 2018 she will spend a period as resident artist in Fossekleiva, and explore the nature of patterns through hand weaving. Participates with tapestry and mixed media.

Kikki Hovland works mainly with painting, but also with lithography, land art, collage, drawing and photography. Her works have been shown at a large selection of exhibitions since her debut in 1985, and have been bought by Drammen kommune, Svelvik kommune and Buskerud fylkeskommune among others. Participates with photography.

Runi Langum is considered one of Norway’s most accomplished drawing artists. She calls herself an explorer of lines. Participates with a drawing stunt in the waterfall on Saturday June 17th.

Joanna Magierecka is a dramaturg, performance artist and theatre educator. She is resident artist in Fossekleiva this summer. Participates with the installation Ruins and Guided tour.

Vision Mechanics (Scotland) are renowned for their spectacular projects, indoors and out. They visited Svelvik and Fossekleiva arts centre last year with the installation “Drift” at Trulsestranda. Vision Mechanics are Kim Bergsagel and Symon Macintyre. They contribute with Fossegrimen.

En annerledes omvisning

Har du sett årets sommerutstilling i Fossekleiva kultursenter og du stilt deg selv spørsmålet – er dette kunst?

Fotografi den 20-08-2016 kl. 20_1494785629292_1494786759541

Fossekleiva kultursenter har leid inn Vertinnen, som vil gi deg en helt spesiell omvisning. Du vil få en ny innsikt i utstillingen og samtidig blir underholdt av en mislykket kunstner, som lever av å hedre andres verk.

Omvisningen foregår på engelsk.

2. juli og 22.juli kl.15.00. Gratis.

A different kind of guided tour

Have you seen the summer exhibition in Fossekleiva and asked yourself whether this is really art? Fossekleiva Arts Centre has hired The hostess to give you a very special guided tour. You will get a new insight into the exhibition and at the same time be entertained by a failed artist, who makes her living praising other artist’s work.

The tour is in English.

July 2nd and 22nd at 15.00. Free.