Novemberprosjektet 2017

Foto. Pippip Ferner

lørdag 11. november til 20. november

Vi setter et samfunnsaktuelt tema på dagsorden og inviterer opplevelser, debatt og deltakelse.

Årets tema – GJENBRUK

I samarbeid med Frivillighetssentralen og Svelviks innbyggere viser vi foto fra årets Rusketur og kunstverk skapt av lokalt avfall. Guerilla Plastic Movement og RfD kommer, det blir foredrag, filosofikafé og selvsagt kreativ og velsmakende restemat på menyen i Kafé Jebsen.

Dessuten kanskje landets største lysekrone laget av avfall!

Programdetaljer kommer på www.fossekleiva.no og Facebook.

novemberprosjektet

Foto: Pippip Ferner

The November project 2017

Highlighting a current social topic – welcome to art, debate and participation.

This year – RECYCLING

In collaboration with Frivillighetssentralen and the people of Svelvik we present photos from this year’s local spring clean, and art works created by local waste. Guerilla Plastic Movement, RfD, talks, philosophy café and of course a creative and tasty left-over menu in the café.

What is more – perhaps Norway’s biggest candelabra made from waste!

Detailed program will be published on www.fossekleiva.no and Facebook