Marit Benthe Nordheim

torsdag 29. juni

Campingkvinder

Fem fantastiske kunstinstallasjoner på hjul. De er blitt til i samarbeid med kvinner fra hele verden, og utfordrer de kvinnelige arketyper i et feministisk formspråk.
Her er rom for både provokasjon, refleksjon og fordypelse. Dette er et åpent verk som publikum kan gå inn i og lytte til musikk av Geir Johnson, komponert til Campingkvinder.

Utenfor Fossekleiva

29.juni kl.12.00-22.00

Rullende engle

Engler i Salisbury

Foto: Vestfoldspillene

16 vakre engler bygget av englehvit betong over et søppelstativ, med uttrykk som menneskene de skal våke over. Hver engel har sin karakter og sine sanger.
Englene har tidligere besøkt bl.a. Trafalger square og St Martin in the Fields i London – kommer til Svelvik sentrum.

Kirkeparken i Svelvik, 29.juni kl.12.00-18.00

Minikonsert med Cecilie Schilling i Svelvik kirke kl.12.00 (gratis)

I samarbeid med Vestfoldfestspillene.

Vestfold Festspillene

Marit Benthe Nordheim

Campingwomen

Five amazing art installations on wheels. Created in collaboration with women all over the world, they challenge female archetypes. Please enter and listen to the music composed for Camingwomen by Geir Johnsen.

Outside Fossekleiva
29th of June 12.00-22.00

Angels on wheels

16 large angels made of angel white concrete, each with its own character and songs. These angels have travelled the world and are now landing in Svelvik town centre for a day.

Outside the church in Svelvik, 29th of June 12.00-18.00

Mini concert with Cecilie Schilling in Svelvik church at 12.00 (entrance free)

In collaboration with Vestfoldfestspillene.