Fossekleiva for kids

Påmelding

søndag 18. juni til 13. august

Kunstverksted for barn hver søndag

Fossekleiva for kids har sin egen utstillingsavdeling der arbeidene vises i hele sommerperioden 17.juni – 13.august

Påmelding post@fossekleiva.no eller på telefon 40917860

18/6

kl.13.00: “En reise blir til”.
Vi lager en fortelling av esker, kofferter, tekstiler og fysiske objekter. Med scenograf Inger Garborg Amundsen og effektmaker Steinar Kaarstein.

kl.14.30: “Skape med kroppen #1”.
Vi lager våre egne rom og små skulpturer
av tape. Med instruktør og skuespiller Simone Thiis.

25/6

kl.13.00: “Filmverksted”.
Fossekleiva gjennom dine øyne.
Vi bruker iPads, tar bilder og film inne og ute, og klipper det til slutt sammen.
Med gjestekunstner Joanna Magierecka.

2/7

kl.13.00: “Plastelinaverksted”
Vi leker fram figurer og landskap med plastelina. Med keramiker Ingrid K Rauer.

9/7

kl.13.00: “Skulpturverksted”
Vi former figurer i leire. Etterpå blir figurene brent i ovn. Med skulptør Marit Wiklund.

16/7

kl.13.00: “Å male med en hale”
Alle får hver sin hale av tau som vi først danser og beveger oss med.Deretter dekker vi gulvet med papir og dypper halene i maling. Sammen lager vi store halemalerier. Med dansekunstner Signhild Meen Wærsted.

23/7

kl.13.00: “Filmverksted”
Fossekleiva gjennom dine øyne. Vi bruker iPads, tar bilder og film inne og ute, og klipper det til slutt sammen. Med gjestekunstner Joanna Magierecka.

30/7

kl.13.00: “Filmverksted”Fossekleiva gjennom dine øyne. Vi bruker iPads, tar bilder og film inne og ute, og klipper det til slutt sammen. Med gjestekunstner Joanna Magierecka.

6/8

kl.13.00: “Outside-in”
Hvem skjuler seg på innsiden? En lek med følelser og identitet fra klesskapet. Vi dekorerer innsiden av klær, sko, paraplyer, og tekstiler. Med scenograf Inger Garborg Amundsen og effektmaker Steinar Kaarstein.

13/8

kl.13.00: “Skape med kroppen #2”
Et fysisk verksted hvor vi lager skulpturer og figurer med gråpapir fra store ruller. Med instruktør og skuespiller Simone Thiis.

Med støtte fra Kulturrådet

Fossekleiva for kids
-Artistic workshops for children every Sunday

The works created as part of Fossekleiva for kids are exhibited throughout the summer period June 17th – August 13th.

18/6 

kl.13.00: «A journey begins»
We create a story from boxes, suitcases, textiles and physical objetcs.

kl.14.30: «Creating with the body #1»
We create our own rooms and small
sculptures from tape.

25/6

kl.13.00: «Film workshop»
Fossekleiva through your eyes. We use iPads, record video and photos inside and out, and then we edit.

2/7

kl.13.00: «Plastelina workshop»
We make figures and landscapes from plastelina.

9/7

kl.13.00: «Sculpture workshop»
We make figures in clay. The figures are then burnt in the oven.

16/7

kl.13.00: «Tail painting»
Every one gets a rope tail to move with. We cover the floor in paper and dip our tails in paint. Together we make giant tail paintings.

23/7

kl.13.00: «Film workshop»
Fossekleiva through your eyes. We use iPads, record video and photos inside and out, and then we edit.

30/7

kl.13.00: «Film workshop»
Fossekleiva through your eyes.
We use iPads, record video and photos indoors and outdoors, and then we edit.

6/8

kl.13.00: «Outside-in»
Who hides on the inside? We play with feelings and identities from the wardrobe. We decorate the inside of clothes, shoes, umbrellas, and textiles.

13/8

kl.13.00: «Creating with the body #2»
A physical workshop where we make sculptures and figures from grey paper.

With the support of Norwegian Arts Council