Figur i Fossekleiva (FiF) 2017

Coulrophobia_web_kred

onsdag 11. oktober til 15. oktober

Internasjonal figurteaterfestival 11.-15.oktober

Spektakulære forestillinger for barn og voksne, workshops, filmklubb, festivalkafé  m.m.

FiF 2017 får besøk av bl.a.: Pickled Image (England), Between Two Hands (Nederland), Les sages fous (Canada), Compagnia TPO (Italia) og Teater Nova (Norge).

Fullstendig program lanseres i juni på festivalens egne nettssider www.figurifossekleiva.no

Figur i Fossekleiva (FiF) 2017

International puppet theatre festival October 11th- 15th

Spectacular performances for children and adults, workshops, film club, festival café and more.

FiF 2017 presents Pickled Image (England), Between Two Hands (Netherlands), Les sages fous (Canada), Compagnia TPO (Italy) and Teater Nova (Norway) – amongst others.

The full program is released in June – see the festival website www.figurifossekleiva.no

 

Tricycle - Les Sages Fous

FiF

Foto: Fossekleiva kultursenter

Den japanske hagen

Foto: Teater Nova

Tricycle - Les Sages Fous