Kontakt

E-post / telefon
post@fossekleiva.no / tlf. 409 17 860 eller 482 25 429

Besøksadresse
Fossekleiva kultursenter
Bergerveien 2
3075 Berger

Postadresse
Fossekleiva kultursenter
Svelvik kommune
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Daglig leder: Franzisca Aarflot