Åpningstider

 

8. – 24.september: tirsdag – søndag kl.12.00 – 18.00

30.september, hele oktober og november – hver lørdag og søndag kl.12.00 – 16.00 i tillegg til Figur i Fossekleiva og Novemberprosjektet (se eget program for detaljer).

 

Informasjon om åpningstider og program: tlf.40917860 eller 48225429