Berger Museum

Berger_logo_elektroniske_medier

I 2010 ble nye lokaler for Berger museum ervervet i Fossekleiva. Lokalene ligger med tilknytning til Fossekleiva kultursenter. Det er ikke gjort store endringer i lokalene siden de ble bygget i 1889, så de er svært autentiske og gir den rette rammen for formidling og nye moderne museumsutstillinger.

Velkommen!

www.bergermuseum.no